اربعین که می‏ آید، باید از زینب گفت؛

اربعین که می ‏آید، باید از زینب گفت؛
از حاصل زخم‏ ها و نمازهای نشسته‏ ای
که هنوز او را به یاد دارند.
اربعین می‏آید؛ اما تلاوت زیبایی را
تنها در چشمان زینب علیهاالسلام باید جست.
اربعین می‏شکفد و نام زینب گل می‏کند.
زینب از آن چه یزیدیان شرم‏زده هراس داشتند هم بالاتر بود.
اربعین آمده است؛ همراه سپاه پیروز افتخار
و وارثان خون و روشنی.
(برگرفته از وبلاگ شبهای تنهایی)