آری، اربعین فرصتی

آری، اربعین فرصتی برای اعلام همبستگی با عاشوراست.

هر اربعین حسینی، قاصد حماسه ای ماندگار، پیامدار استعلای ایمان، نشانه‏ هایی از شکوه عشق، و برگ همیشه سبزی بر درخت هماره سرخ شهادت است.

(برگرفته از سایت باب الله)