تاريخ، گواهى مى ‏دهد

تاريخ، گواهى مى ‏دهد كه عاشورا نخواهد مرد. تاريخ، شهادت مى ‏دهد كه كربلا، همچون جغرافياى وجدان‏ هاى بيدار، در گوشه گوشه پهناور دنيا ادامه خواهد يافت.
هر روز كه بيايد، عاشوراست. زير هر سنگ را كه بردارى، خون جارى خواهد بود و به هر افق كه بنگرى، در گستره پهن آسمان‏ ها سرخ خواهد شد.
عاشورا، پيمانى است كه با قلب‏ هاى سليم بسته شده است و داستانى است كه در عصر فطرت ‏هاى دگرگون شده، در جريان است.
تاريخ گواهى مى‏ دهد كه نبردهاى خير و شر، تا دنيا دنياست، در جريان است و هميشه حسينيانِ روزگارند كه بايد عليه يزيديان برخيزند.
عاشورا، در فكرها و انديشه ‏ها، در قلب‏ ها، رگ ‏ها و خون ‏ها جارى است؛ در طلوعِ فجر، در حلولِ بهار و در وقت «ظهور» جارى است.
زمان تا زمان است، از عاشورا خالى نخواهد شد و زمين تا زمين است، از كربلا تهى نخواهد گشت.

(برگرفته از وبلاگ محرم الحرام)