خیلی ظرفیت میخواد که مدیریت کنی حرفهات رو ...

خیلی ظرفیت میخواد که مدیریت کنی حرفهات رو ...
آخه بعضی حرفها رو نمیشه گفت باید خورد...
بعضی حرفها رو نمیشه خورد باید گفت...
ولی بعضی حرفها رو نه میشه گفت نه میشه خورد!!!
اون وقته که می مونه توو دلت ...
وقتی که توو دلت دیگه جایی نمونه برا این حرفها ...
میشه دلتنگی ... میشه بغض... میشه سکوت... میشه تنهایی...
خوش به حال اونایی که توو زندگی قاعده ی یک گوش در یک گوش دروازه رو بلدند...
ما بلد نبودیم...یاد هم نگرفتیم...
امان از بعضی حرفهای مردم... امان از موبایل ... امان از پیامک...
 این روزها دلم کمی روضه میخواد...کمی تاریکی ... کمی اشک...کمی بوی سیب... کمی تنهایی... توو کنج خونه...
این روزها دلم پرواز میخواد... مثل قدیما...اگه بذارن....
کلی شعرونوحه و سبک جدید و شور و زمزمه ی نیمه کاره مونده رو دستم  ....چیزی به محرم نمونده!!! چیزی هم از حال و هوای قدیمای من نمونده .... فقط به یک چیز دلخوشم....
  " نگاه اربابم حسین(ع) "

(برگرفته از وبلاگ حسینیان)