کميته اطلاع رساني و مستند سازي:

کميته اطلاع رساني و مستند سازي ستاد مرکزی اربعین حسینی وظیفه اطلاع رساني از راهپيمايي بزرگ اربعين را به عهده دارد.

اهداف کميته اطلاع رساني و مستند سازي در پيام رساني راهپيمايي اربعين حسيني:

-پوشش هر چه بهتر اخبار و اطلاعات مربوط به حضور گسترده زائران در راه پیمایی عظیم اربعین حسینی - انعکاس آخرین اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای خدمت رسان

- ترویج آموزه‌ها و تعالیم اسلامی(شيعي) و تبيين اهداف قيام سيد الشهدا(ع)