بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی موکب كارون براي اربعين حسيني

عليدادي، فرماندار کارون، گفت:امسال براي استقبال از زائرين حسيني 3 موکب در چزابه ،4 موکب در شلمچه و 4 موکب در کربلا توسط ستاد اربعين حسيني شهرستان كارون برپا مي شود.

به گزارش كميته اطلاع رساني و مستندسازي ستاد اربعين، فرماندار کارون گفت:تا پايان اربعين حسيني روزانه 800 قالب يخ براي مصرف موکب هاي مستقر در چزابه و شلمچه توسط خير شهرستاني تأمين خواهد شد.

منبع: صدا وسيماي مركز خوزستان