بازگشت به صفحه کامل

نام نویسی زائران اربعین فقط از طریق سامانه اینترنتی سماح

مدیریت و ساماندهی هدفمند فرآیند نام نویسی زائران اربعین حسینی شامل صدور روادید، بیمه، تعیین مرز خروجی و غیره فقط از طریق سامانه اینترنتی سماح سازمان حج و زیارت صورت می‌پذیرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و مستندسازی ستاد اربعین، حمیدرضا گودرزی، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی، گفت: مدیریت و ساماندهی هدفمند فرآیند نام نویسی زائران اربعین حسینی شامل صدور روادید، بیمه، تعیین مرز خروجی و غیره فقط از طریق سامانه اینترنتی سماح سازمان حج و زیارت صورت می پذیرد.

مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین حسینی تأکید کرد: مبلغ بیمه دریافتی از زائران 250 هزار ریال است و گفت: مدت زمان پوشش بیمه‌ای یک ماه از اول تا پایان صفر است و اعتبار آن به محض خروج فرد بیمه شده از خاک ایران شروع می‌شود و با بازگشت به کشور پایان می‌یابد.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت